Văn phòng đường Nguyễn Thị Minh Khai giá từ 6 đến 10 USD